Vstupné a výstupné moduly

Adresovateľné moduly inteligentne spájanú nezávislé bezpotenciálové zapínacie a rozpínacie kontakty. K dispozícii sú dva druhy adresovateľných modulov: vstupné moduly a vstupno- výstupné moduly. Vstupné moduly monitorujú prístroje, zodpovedné za alarmové vstupy a potvrdzujú ich signály alebo technické stavy atď. Vstupné vedenia sú monitorované z hľadiska prerušenia vodiča a skratu. Stav alebo alar…
siemens fire safety input output modules
Adresovateľné moduly inteligentne spájanú nezávislé bezpotenciálové zapínacie a rozpínacie kontakty. K dispozícii sú dva druhy adresovateľných modulov: vstupné moduly a vstupno- výstupné moduly. Vstupné moduly monitorujú prístroje, zodpovedné za alarmové vstupy a potvrdzujú ich signály alebo technické stavy atď. Vstupné vedenia sú monitorované z hľadiska prerušenia vodiča a skratu. Stav alebo alar…