Contact us

Ústredne a terminály požiarnej signalizácie

Moderné systémy protipožiarnej ochrany ponúkajú množstvo sofistikovaných funkcií. Rozhodujúcim faktorom je však to, či tieto funkcie možno efektívne ovládať a či sú všetky prevádzkové informácie ľahko prístupné aj v núdzových situáciách. Preto sú naše ústredne a terminály požiarnej signalizácie navrhnuté na jednoduchú a intuitívnu obsluhu a poskytujú komplexné funkcie riadenia, aby mohli zodpovedn…
panels-and-terminals
Moderné systémy protipožiarnej ochrany ponúkajú množstvo sofistikovaných funkcií. Rozhodujúcim faktorom je však to, či tieto funkcie možno efektívne ovládať a či sú všetky prevádzkové informácie ľahko prístupné aj v núdzových situáciách. Preto sú naše ústredne a terminály požiarnej signalizácie navrhnuté na jednoduchú a intuitívnu obsluhu a poskytujú komplexné funkcie riadenia, aby mohli zodpovedn…