Manuálne hlásiče

Ako prostriedok na ručné aktivovanie hlásenia požiaru majú tlačidlové hlásiče dôležitú úlohu pri budovaní intenzívnej ochrany voči požiarnemu nebezpečenstvu. V stresových a nebezpečných situáciách je nevyhnutné, aby sa alarm mohol aktivovať zo všetkých inštalovaných bodov hlásenia rýchlo, jednoducho a spoľahlivo a to nezávisle od toho, či sú inštalovaného vnútornom alebo vonkajšom prostredí s drsn…
Siemens Manual call point
Ako prostriedok na ručné aktivovanie hlásenia požiaru majú tlačidlové hlásiče dôležitú úlohu pri budovaní intenzívnej ochrany voči požiarnemu nebezpečenstvu. V stresových a nebezpečných situáciách je nevyhnutné, aby sa alarm mohol aktivovať zo všetkých inštalovaných bodov hlásenia rýchlo, jednoducho a spoľahlivo a to nezávisle od toho, či sú inštalovaného vnútornom alebo vonkajšom prostredí s drsn…