Automatické požiarne hlásiče

Požiarne hlásiče sú základom prakticky všetkých systémov protipožiarnej ochrany. To však neznamená, že všetky požiarne hlásiče sú rovnaké. Naopak, požiadavky na spoľahlivú detekciu požiarov sú tak rozdielne ako samotné oblasti použitia. Požiarne hlásiče analyzujú okolitý vzduch a identifikujú charakteristické príznaky požiaru ako dym, teplo alebo oxid uhoľnatý. Táto úloha môže byť pomerne ľahká al…
Automatic-detector-social-teaser.png
Požiarne hlásiče sú základom prakticky všetkých systémov protipožiarnej ochrany. To však neznamená, že všetky požiarne hlásiče sú rovnaké. Naopak, požiadavky na spoľahlivú detekciu požiarov sú tak rozdielne ako samotné oblasti použitia. Požiarne hlásiče analyzujú okolitý vzduch a identifikujú charakteristické príznaky požiaru ako dym, teplo alebo oxid uhoľnatý. Táto úloha môže byť pomerne ľahká al…