Požiarna signalizácia

Ako prvá obranná línia budovy voči požiarnemu nebezpečenstvu sa systém protipožiarnej ochrany nesmie podceniť. O čo rýchlejšie sa požiar detekuje, o to lepšie sa môžu prijať vhodnejšie opatrenia na vyvedenie ľudí z nebezpečných priestorov a na obmedzenie vecných škôd. Preto sú naše systémy protipožiarnej ochrany založené na inovatívnej multisenzorovej technike na čo najrýchlejšie a najspoľahlivejš…
Siemens fire detection
Ako prvá obranná línia budovy voči požiarnemu nebezpečenstvu sa systém protipožiarnej ochrany nesmie podceniť. O čo rýchlejšie sa požiar detekuje, o to lepšie sa môžu prijať vhodnejšie opatrenia na vyvedenie ľudí z nebezpečných priestorov a na obmedzenie vecných škôd. Preto sú naše systémy protipožiarnej ochrany založené na inovatívnej multisenzorovej technike na čo najrýchlejšie a najspoľahlivejš…