Contact us

Cloudovské aplikácie na požiarnu bezpečnosť

Na ďalšie posunutie digitalizácie požiarnej bezpečnosti na vyššiu úroveň zahrňuje naše portfólio súbor cloudovských aplikácií, ktoré využívajú cloudovské spojenie s našimi systémami protipožiarnej ochrany. To umožňuje poskytovateľom služieb digitalizovať svoju ponuku servisu a údržby, čo zvyšuje efektívnosť a redukuje požiadavky na čas a cestovné.
cloud-apps
Na ďalšie posunutie digitalizácie požiarnej bezpečnosti na vyššiu úroveň zahrňuje naše portfólio súbor cloudovských aplikácií, ktoré využívajú cloudovské spojenie s našimi systémami protipožiarnej ochrany. To umožňuje poskytovateľom služieb digitalizovať svoju ponuku servisu a údržby, čo zvyšuje efektívnosť a redukuje požiadavky na čas a cestovné.