Contact us

Protipožiarna ochrana systémov skladovania elektrickej energie s Li-ió…

Systémy skladovania elektrickej energie s Li- iónovými akumulátormi obsahujú vysokoenergetické akumulátory v kombinácii s ľahko zápalnými elektrolytmi. Li- iónové akumulátory majú taktiež sklon k rýchlemu vznieteniu. Požiar v takýchto skladovacích zariadeniach môže mať značný finančný vplyv na podnik. Preto je potrebné však rozpoznať tak požiar elektrolytu ako aj jeho plynov. Nevyhnutné je aj rých…
siemens fire safety application li-ion battery energy storage protection
Systémy skladovania elektrickej energie s Li- iónovými akumulátormi obsahujú vysokoenergetické akumulátory v kombinácii s ľahko zápalnými elektrolytmi. Li- iónové akumulátory majú taktiež sklon k rýchlemu vznieteniu. Požiar v takýchto skladovacích zariadeniach môže mať značný finančný vplyv na podnik. Preto je potrebné však rozpoznať tak požiar elektrolytu ako aj jeho plynov. Nevyhnutné je aj rých…