Požiarna bezpečnosť - aplikácie

Nebezpečenstvo požiaru výrazne závisí od účelu použitia budovy a môžu sa medzi jednotlivými miestnosťami značne líšiť. Ponúkame špecializované koncepty ochrany pre všetky prostredia, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v komerčných alebo verejných budovách. Oboznámte sa s našimi špecifickými odporúčaniami návrhu protipožiarneho systému pre rôzne typy miestností. Ktorú oblasť (oblasti) musíte chrániť? Zvo…
Nebezpečenstvo požiaru výrazne závisí od účelu použitia budovy a môžu sa medzi jednotlivými miestnosťami značne líšiť. Ponúkame špecializované koncepty ochrany pre všetky prostredia, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v komerčných alebo verejných budovách. Oboznámte sa s našimi špecifickými odporúčaniami návrhu protipožiarneho systému pre rôzne typy miestností. Ktorú oblasť (oblasti) musíte chrániť? Zvo…