Contact us

Požiarna bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť zahŕňa rôzne disciplíny od detekcie a hlásenia požiaru cez evakuáciu osôb a hasenie až po manažment nebezpečenstva a manažment budovy. Iba pri ich optimálnom vzájomnom prispôsobení v zmysle vašich špecifických požiadaviek môžete mať istotu maximálnej ochrany vaši pracovníkov, návštevníkov, hostí a majetku. Ponúkame všetky relevantné produkty, systémy a riešenia od jedného dodá…
Požiarna bezpečnosť zahŕňa rôzne disciplíny od detekcie a hlásenia požiaru cez evakuáciu osôb a hasenie až po manažment nebezpečenstva a manažment budovy. Iba pri ich optimálnom vzájomnom prispôsobení v zmysle vašich špecifických požiadaviek môžete mať istotu maximálnej ochrany vaši pracovníkov, návštevníkov, hostí a majetku. Ponúkame všetky relevantné produkty, systémy a riešenia od jedného dodá…