Contact us

Ventily a pohony

Acvatix™ je univerzály sortiment ventilov a pohonov s jednoduchou obsluhou, maximálnou presnosťou regulácie a energetickou efektívnosťou. Sortiment produktov Acvatix umožňuje rýchlo a jednoducho splniť prakticky všetky požiadavky z hľadiska regulácie a hydrauliky, spojené s výrobou, rozvodom a využitím tepla a chladu.
Acvatix valves and actuators
Acvatix™ je univerzály sortiment ventilov a pohonov s jednoduchou obsluhou, maximálnou presnosťou regulácie a energetickou efektívnosťou. Sortiment produktov Acvatix umožňuje rýchlo a jednoducho splniť prakticky všetky požiadavky z hľadiska regulácie a hydrauliky, spojené s výrobou, rozvodom a využitím tepla a chladu.