Snímače a termostaty pre VVK

Snímače Symaro zabezpečujú vnútornú klímu pre zdravie a produktivitu užívateľov budov. Extrémne presne snímajú merané veličiny a rýchlo prenášajú signály, čo je optimálnym základom presného a preto energeticky a nákladovo úsporného riadenia celého zariadenia na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Prostredníctvom inovácií ako integrovaná funkcia autodiagnostiky a univerzálne viacveličinové multis…
symaro-2016-ppt-title.tif
Snímače Symaro zabezpečujú vnútornú klímu pre zdravie a produktivitu užívateľov budov. Extrémne presne snímajú merané veličiny a rýchlo prenášajú signály, čo je optimálnym základom presného a preto energeticky a nákladovo úsporného riadenia celého zariadenia na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Prostredníctvom inovácií ako integrovaná funkcia autodiagnostiky a univerzálne viacveličinové multis…