Contact us

Pohony vzduchotechnických klapiek

OpenAir™ je komplexné portfólio pohonov vzduchotechických klapiek s veľkým výberom prestavných síl, ovládacích signálov, štandardov komunikácie a prídavných funkcií, ktorý môže byť úplne aplikačne prispôsobený požiadavkám Vášho zariadenia na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Pohony OpenAir sú navrhnuté ako robustné a energeticky efektívne a použité motory s malou spotrebou zabezpečujú rýchlu a…
OpenAir damper actuators
OpenAir™ je komplexné portfólio pohonov vzduchotechických klapiek s veľkým výberom prestavných síl, ovládacích signálov, štandardov komunikácie a prídavných funkcií, ktorý môže byť úplne aplikačne prispôsobený požiadavkám Vášho zariadenia na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu. Pohony OpenAir sú navrhnuté ako robustné a energeticky efektívne a použité motory s malou spotrebou zabezpečujú rýchlu a…