Contact us

Climatix riešenia rekuperácie tepla

Získajte konkurenčnú výhodu začlenením našich riešení rekuperácie tepla (HRV) do vašich produktov. Znížite jednotkové náklady a zároveň poskytnete komfort,  konektivitu a energetickú účinnosť. Pracujeme s vami na previazanosti vhodných regulátorov, senzorov a pripojiteľných aplikácii, ktoré zákazníkom uľahčia konštruovanie, obstarávanie a prevádzku. Intuitívne rozhrania zamerané na používateľa zár…
Climatix solutions for heat recovery ventilation
Získajte konkurenčnú výhodu začlenením našich riešení rekuperácie tepla (HRV) do vašich produktov. Znížite jednotkové náklady a zároveň poskytnete komfort,  konektivitu a energetickú účinnosť. Pracujeme s vami na previazanosti vhodných regulátorov, senzorov a pripojiteľných aplikácii, ktoré zákazníkom uľahčia konštruovanie, obstarávanie a prevádzku. Intuitívne rozhrania zamerané na používateľa zár…