Contact us

Automatizácia miestností v kocke

Budúcnosť automatizácie miestnosti je integrovaná, spojená s jej užívateľmi a udržateľná. Integrujú sa nové funkcie, ktoré poskytujú izbové riešenia, ktoré robia život obyvateľov budovy ešte komfortnejší a optimalizujú spotrebu energie. OEMs a ich užívatelia budú mať prospech  z tohto vývoja vďaka novej koncepcii spoločnosti Siemens, ktorá integruje automatizáciu miestnosti a variabilnú reguláciu …
Room automation for OEMs
Budúcnosť automatizácie miestnosti je integrovaná, spojená s jej užívateľmi a udržateľná. Integrujú sa nové funkcie, ktoré poskytujú izbové riešenia, ktoré robia život obyvateľov budovy ešte komfortnejší a optimalizujú spotrebu energie. OEMs a ich užívatelia budú mať prospech  z tohto vývoja vďaka novej koncepcii spoločnosti Siemens, ktorá integruje automatizáciu miestnosti a variabilnú reguláciu …