Contact us

Výrobcovia zariadení OEM

Náš obchodný model je založený na potrebách našich zákazníkov: partnerská spolupráca od prvého konceptu až po výsledné riešenie, čo prináša konkurenčné výhody. Okrem toho umožňuje spolupráca s inými spoločnosťami Siemens použitie technického know-how pri vývoji nových produktov. Siemens Building Technologies ponúka užívateľsky špecifické koncepty, produkty a systémy pre klimatizačné a chladiace za…
HVAC controls and systems for OEMs, original equipment manufacturer
Náš obchodný model je založený na potrebách našich zákazníkov: partnerská spolupráca od prvého konceptu až po výsledné riešenie, čo prináša konkurenčné výhody. Okrem toho umožňuje spolupráca s inými spoločnosťami Siemens použitie technického know-how pri vývoji nových produktov. Siemens Building Technologies ponúka užívateľsky špecifické koncepty, produkty a systémy pre klimatizačné a chladiace za…