Contact us

Merače tepla, chladu a prietoku

Merače Siemens zaručujú presné meranie a rozpočítanie spotreby energie na vykurovanie a chladenie v obytných a kancelárskych budovách. Štandardizovaný zbernicový systém M-Bus ako aj impulzné výstupy umožňujú jednoduchú a rýchlu integráciu do riadiacich systémov prevádzky budov. Bezdrôtové odčítanie eliminuje potrebu dojednávania termínov odčítavania meračov resp. aj vstupovania do priestorov ich …
Siemens Energy and Water Meters
Merače Siemens zaručujú presné meranie a rozpočítanie spotreby energie na vykurovanie a chladenie v obytných a kancelárskych budovách. Štandardizovaný zbernicový systém M-Bus ako aj impulzné výstupy umožňujú jednoduchú a rýchlu integráciu do riadiacich systémov prevádzky budov. Bezdrôtové odčítanie eliminuje potrebu dojednávania termínov odčítavania meračov resp. aj vstupovania do priestorov ich …