Contact us

Regulátory RDG2..KN

Spoločnosť Siemens prichádza na trh s novými regulátormi rady RDG2..KN, ktoré nahrádzajú radu RDG1..KN. Regulátory prinášajú nové funkcie a zároveň zachovávajú to, čo bolo v rade RDG1..KN úspešné. Regulátory sú vhodné predovšetkým pre inštalačné firmy, VAP a RSS, projektantov a distribučné firmy.
Spoločnosť Siemens prichádza na trh s novými regulátormi rady RDG2..KN, ktoré nahrádzajú radu RDG1..KN. Regulátory prinášajú nové funkcie a zároveň zachovávajú to, čo bolo v rade RDG1..KN úspešné. Regulátory sú vhodné predovšetkým pre inštalačné firmy, VAP a RSS, projektantov a distribučné firmy.