Contact us

HVAC - Produkty pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (VVK)

Od ventilov a pohonov cez snímače až po termostaty. Všetky naše produkty spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Energetická efektívnosť, jednoduchá obsluha a dlhé cykly života patria k základným vlastnostiam každého z našich produktov. Štandardy otvorenej komunikácie ako KNX a BACnet zvyšujú kompatibilitu a umožňujú komplexnú integráciu do riadiacich systémov prevádzky budov. Tým sa stávajú perfektn…
Od ventilov a pohonov cez snímače až po termostaty. Všetky naše produkty spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Energetická efektívnosť, jednoduchá obsluha a dlhé cykly života patria k základným vlastnostiam každého z našich produktov. Štandardy otvorenej komunikácie ako KNX a BACnet zvyšujú kompatibilitu a umožňujú komplexnú integráciu do riadiacich systémov prevádzky budov. Tým sa stávajú perfektn…