Contact us

DESIGO CC

DESIGO CC je riadiaci systém budov (BMS), ktorý sleduje a zobrazuje technické zariadenia. Zhromažďuje všetky dáta a jednoduchým a prehľadným spôsobom ich predkladá užívateľom. DESIGO CC umožňuje pružne a s veľkou energetickou účinnosťou automatizovať chod budovy pri zachovaní najvyššej úrovne komfortu a bezpečnosti. Platforma DESIGO CC je vďaka svojej škálovateľnosti vhodná pre malé aj veľké proje…
Man using Desigo CC on two monitors.
DESIGO CC je riadiaci systém budov (BMS), ktorý sleduje a zobrazuje technické zariadenia. Zhromažďuje všetky dáta a jednoduchým a prehľadným spôsobom ich predkladá užívateľom. DESIGO CC umožňuje pružne a s veľkou energetickou účinnosťou automatizovať chod budovy pri zachovaní najvyššej úrovne komfortu a bezpečnosti. Platforma DESIGO CC je vďaka svojej škálovateľnosti vhodná pre malé aj veľké proje…