Contact us

Automatizácia prevádzky budov

Bez ohľadu na veľkosť budovy, jej účel alebo použitie: Naše komplexné portfólio automatizácie budov a riadiacich systémov nám umožňuje dokonale prispôsobiť riešenie automatizácie a riadenia individuálnym potrebám každého projektu. Otvorenosť a flexibilita sú základom všetkých našich systémov. Výsledkom je, že otvorené komunikačné protokoly umožňujú ich jednoduchú integráciu s inými systémami a mož…
Building automation and control
Bez ohľadu na veľkosť budovy, jej účel alebo použitie: Naše komplexné portfólio automatizácie budov a riadiacich systémov nám umožňuje dokonale prispôsobiť riešenie automatizácie a riadenia individuálnym potrebám každého projektu. Otvorenosť a flexibilita sú základom všetkých našich systémov. Výsledkom je, že otvorené komunikačné protokoly umožňujú ich jednoduchú integráciu s inými systémami a mož…