Contact us

SITRAIN – Akadémia digitálneho priemyslu

Požiadavky na naše znalosti sú v súčasnosti práve tak rôznorodé a dynamicky sa meniace ako aj naše povolanie. Vzdelávame sa stále viac a dlhšie – pre prácu, pre kariéru a pre samých seba. Pokračujúca digitalizácia prináša so sebou nové témy a mení aj spôsob získavania a spracovania znalostí. SITRAIN – Digital Industry Academy (Akadémia digitálneho priemyslu) ponúka k tomu vhodný zdroj vedomostí, k…
Požiadavky na naše znalosti sú v súčasnosti práve tak rôznorodé a dynamicky sa meniace ako aj naše povolanie. Vzdelávame sa stále viac a dlhšie – pre prácu, pre kariéru a pre samých seba. Pokračujúca digitalizácia prináša so sebou nové témy a mení aj spôsob získavania a spracovania znalostí. SITRAIN – Digital Industry Academy (Akadémia digitálneho priemyslu) ponúka k tomu vhodný zdroj vedomostí, k…