Contact us

Služby obnovy a modernizácie

Pohonné reťazce, automatizačné systémy a procesná technika, ako aj obrábacie stroje sú jadrom priemyselných zariadení. Musia pracovať tak bezpečne ako aj spoľahlivo – často celé desaťročia a v ťažkých prevádzkových podmienkach. V dôsledku toho sa môžu ľahko dostať na svoje technické hranice – najmä v súčasnosti z hľadiska priebežne sa zvyšujúcich požiadaviek. Preto prevádzkovatelia zariadení vyža…
Keyvisual Retrofit and Modernization Services
Pohonné reťazce, automatizačné systémy a procesná technika, ako aj obrábacie stroje sú jadrom priemyselných zariadení. Musia pracovať tak bezpečne ako aj spoľahlivo – často celé desaťročia a v ťažkých prevádzkových podmienkach. V dôsledku toho sa môžu ľahko dostať na svoje technické hranice – najmä v súčasnosti z hľadiska priebežne sa zvyšujúcich požiadaviek. Preto prevádzkovatelia zariadení vyža…