Contact us

Priemyselné automatické riadiace systémy SIMATIC

Modulárne rozšíriteľné portfólio prístrojov typového radu SIMATIC zabezpečuje optimálne riešenie pre každú oblasť použitia. Profitujte na Vy z komplexnosti systému – spolu s integrovanou inžinierskou činnosťou v platforme TIA Portal tak ušetríte značné náklady a skrátite čas uvedenia Vášho produktu na trh.
Modulárne rozšíriteľné portfólio prístrojov typového radu SIMATIC zabezpečuje optimálne riešenie pre každú oblasť použitia. Profitujte na Vy z komplexnosti systému – spolu s integrovanou inžinierskou činnosťou v platforme TIA Portal tak ušetríte značné náklady a skrátite čas uvedenia Vášho produktu na trh.