Systémy SIMATIC SCADA

Digitalizácia viditeľne mení náš svet – a svet priemyslu. Objem dát v moderných priemyselných závodoch neustále rastie. To prináša nové výzvy pre riešenia SCADA: je potrebné spravovať a dlhodobo archivovať obrovské množstvá dát. Zároveň je nutné čo najspoľahlivejšie, najefektívnejšie a najproduktívnejšie monitorovať a riadiť výrobné procesy, ktoré treba neustále optimalizovať. SIMATIC SCADA vďaka …
keyvisual-scada-komplett-300dpi.jpg
Digitalizácia viditeľne mení náš svet – a svet priemyslu. Objem dát v moderných priemyselných závodoch neustále rastie. To prináša nové výzvy pre riešenia SCADA: je potrebné spravovať a dlhodobo archivovať obrovské množstvá dát. Zároveň je nutné čo najspoľahlivejšie, najefektívnejšie a najproduktívnejšie monitorovať a riadiť výrobné procesy, ktoré treba neustále optimalizovať. SIMATIC SCADA vďaka …