Priemyselná identifikácia a lokalizácia

Výroba v digitálnom podniku vyžaduje úplnú transparentnosť priemyselných procesov a vysokú úroveň prispôsobenia. Riešenia spoločnosti Siemens prepájajú skutočný a digitálny svet - otvárajú nové príležitosti na získanie vyššej pridanej hodnoty v celom výrobnom aj dodávateľskom reťazci. Siemens ponúka unikátne portfólio pre priemyselnú komunikáciu a lokalizáciu. Vďaka začleneniu do konceptu TIA (Tot…
Industrial Identification and Locating
Výroba v digitálnom podniku vyžaduje úplnú transparentnosť priemyselných procesov a vysokú úroveň prispôsobenia. Riešenia spoločnosti Siemens prepájajú skutočný a digitálny svet - otvárajú nové príležitosti na získanie vyššej pridanej hodnoty v celom výrobnom aj dodávateľskom reťazci. Siemens ponúka unikátne portfólio pre priemyselnú komunikáciu a lokalizáciu. Vďaka začleneniu do konceptu TIA (Tot…