Perfektne prispôsobené komponenty pohonov

Komplexné portfólio meničov, motorov, spojok a prevodoviek pre takmer všetky priemyselné odvetvia a aplikácie spĺňa najvyššie výkonové štandardy a požiadavky na kvalitu. Vďaka rozhraniam a modulom sú pohony vhodné na digitalizáciu. Zladené komponenty môžu byť použité ako štandardný systém, tak aj prispôsobené individuálnym požiadavkám.
Komplexné portfólio meničov, motorov, spojok a prevodoviek pre takmer všetky priemyselné odvetvia a aplikácie spĺňa najvyššie výkonové štandardy a požiadavky na kvalitu. Vďaka rozhraniam a modulom sú pohony vhodné na digitalizáciu. Zladené komponenty môžu byť použité ako štandardný systém, tak aj prispôsobené individuálnym požiadavkám.