Contact us

Systémy vysokého napätia (VN)

Hlavnou úlohou vysokonapäťového rozvádzača je ekonomický a spoľahlivý rozvod elektrickej energie. Túto zodpovednosť berieme vážne a ponúkame našim zákazníkom celosvetovo produkty a riešenia pre systémy vysokého napätia. Naše optimálne navzájom prispôsobené systémy zodpovedajú zvyšujúcim sa technickým požiadavkám a zabezpečujú spoľahlivý rozvod elektrickej energie – vo vzduchom alebo plynom izolova…
Hlavnou úlohou vysokonapäťového rozvádzača je ekonomický a spoľahlivý rozvod elektrickej energie. Túto zodpovednosť berieme vážne a ponúkame našim zákazníkom celosvetovo produkty a riešenia pre systémy vysokého napätia. Naše optimálne navzájom prispôsobené systémy zodpovedajú zvyšujúcim sa technickým požiadavkám a zabezpečujú spoľahlivý rozvod elektrickej energie – vo vzduchom alebo plynom izolova…