Contact us

Riešenia na úrovni vysokého napätia

Celosvetovo sa zvyšuje naša potreba elektrickej energie. Súčasne rastie aj naše ekologické povedomie a definujeme si ambiciózne ciele redukcie emisií CO2 . V dôsledku toho rastú požiadavky na obnoviteľné zdroje energie, avšak bez obmedzení z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti distribúcie energie. Siemens ponúka konzistentné komplexné portfólio inovatívnych riešení rozvodu elektrickej energie: od…
Celosvetovo sa zvyšuje naša potreba elektrickej energie. Súčasne rastie aj naše ekologické povedomie a definujeme si ambiciózne ciele redukcie emisií CO2 . V dôsledku toho rastú požiadavky na obnoviteľné zdroje energie, avšak bez obmedzení z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti distribúcie energie. Siemens ponúka konzistentné komplexné portfólio inovatívnych riešení rozvodu elektrickej energie: od…