Contact us

Komponenty VN - systémov

Či v elektrárňach a transformačných staniciach, lokálnych rozvodných sieťach, na lodiach alebo vo vlakoch, rozvádzače a prístroje na prevádzku sietí vysokého napätia možno nájsť v najrozmanitejších aplikáciách. Naše komplexné portfólio komponentov vákuovej spínacej techniky na inštalovanie do vzduchovo izolovaných vysokonapäťových rozvádzačov zabezpečuje pritom trvalo spoľahlivý a bezpečný rozvod …
Či v elektrárňach a transformačných staniciach, lokálnych rozvodných sieťach, na lodiach alebo vo vlakoch, rozvádzače a prístroje na prevádzku sietí vysokého napätia možno nájsť v najrozmanitejších aplikáciách. Naše komplexné portfólio komponentov vákuovej spínacej techniky na inštalovanie do vzduchovo izolovaných vysokonapäťových rozvádzačov zabezpečuje pritom trvalo spoľahlivý a bezpečný rozvod …