Contact us

Aby sa elektrická energia dostala všade

Či sa jedná o priemysel, infraštruktúru alebo budovy: každé prostredie závisí od spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou. Preto sa požadujú produkty a systémy, ktoré ponúkajú maximálnu možnú bezpečnosť a optimálnu efektívnosť. Naše komplexné portfólio produktov rozvod elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia a elektroinštalačnej techniky spĺňa každú požiadavku – od rozvodne až po elektr…
Či sa jedná o priemysel, infraštruktúru alebo budovy: každé prostredie závisí od spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou. Preto sa požadujú produkty a systémy, ktoré ponúkajú maximálnu možnú bezpečnosť a optimálnu efektívnosť. Naše komplexné portfólio produktov rozvod elektrickej energie na úrovni nízkeho napätia a elektroinštalačnej techniky spĺňa každú požiadavku – od rozvodne až po elektr…