Energizing Fleet Operators

Nabíjačky Siemens pre mestá a obce

, na ktoré môžu získať 100 % dotáciu z Plánu obnovy