Energizing Fleet Operators

Nabíjačky Siemens pre mestá a obce,

na ktoré môžu získať 100 % dotáciu z Plánu obnovy