Contact us

Optimalizácia kvality elektrickejenergie – viac poznatkov pre väčšiu s…

Dostupnosť energie je nepochybne dôležitým prínosom pre kvalitu elektrickej energie, avšak nie je to jediný aspekt. Okrem kvality služieb je mimoriadne dôležitá kvalita napätia pre dodržanie kvality elektrickej energie. Viac ako 150 miliárd EUR ročných strát z dôvodu prestojov vo výrobe a IT môžu byť pripisované zlej kvalite napätia v Európe.
Dostupnosť energie je nepochybne dôležitým prínosom pre kvalitu elektrickej energie, avšak nie je to jediný aspekt. Okrem kvality služieb je mimoriadne dôležitá kvalita napätia pre dodržanie kvality elektrickej energie. Viac ako 150 miliárd EUR ročných strát z dôvodu prestojov vo výrobe a IT môžu byť pripisované zlej kvalite napätia v Európe.