Využite možnosti na meniacom sa trhu elektrickej energie

Čoraz decentralizovanejšie energetické systémy, integrácia využitia obnoviteľných zdrojov energie a starnúce infraštruktúry sietí sťažujú bezpečné a spoľahlivé zásobovanie elektrickou energiou. Výrobcovia elektrickej energie, prevádzkovatelia sietí, dodávatelia elektrickej energie, priemyselné podniky a mestské podniky môžu napriek zväčšujúcej sa komplexnosti optimálne a hospodárne zvládnuť ich úl…
Čoraz decentralizovanejšie energetické systémy, integrácia využitia obnoviteľných zdrojov energie a starnúce infraštruktúry sietí sťažujú bezpečné a spoľahlivé zásobovanie elektrickou energiou. Výrobcovia elektrickej energie, prevádzkovatelia sietí, dodávatelia elektrickej energie, priemyselné podniky a mestské podniky môžu napriek zväčšujúcej sa komplexnosti optimálne a hospodárne zvládnuť ich úl…