Energetika

Portfólio spoločnosti Siemens pokrýva celé spektrum aplikácií na navrhovanie, financovanie, budovanie, prevádzku a údržbu moderných inteligentných sietí a systémov distribúcie energie.
Lausward
Portfólio spoločnosti Siemens pokrýva celé spektrum aplikácií na navrhovanie, financovanie, budovanie, prevádzku a údržbu moderných inteligentných sietí a systémov distribúcie energie.