Contact us

Energetika

Portfólio spoločnosti Siemens pokrýva celé spektrum aplikácií na navrhovanie, financovanie, budovanie, prevádzku a údržbu moderných inteligentných sietí a systémov distribúcie energie.
energy-products-services-siemens
Portfólio spoločnosti Siemens pokrýva celé spektrum aplikácií na navrhovanie, financovanie, budovanie, prevádzku a údržbu moderných inteligentných sietí a systémov distribúcie energie.