Riešenie pre IoT - Mindsphere

MindSphere je otvorený operačný system IoT spoločnosti Siemens založený na cloude, ktorý spája vaše produkty, zariadenia, systémy a počítače a umožňuje Vám využívať bohaté množstvo dát vytvorených prostredníctvom internetu vecí (IoT) s pokročilou analytikou. 

Budúcnosť výroby

Pre úspech v budúcnosti sa potrebujete chopiť príležitosti, ktorú poskytuje digitalizácia práve teraz. Digitalizácia prináša nižšie náklady, vyššiu kvalitu výroby, flexibilitu a efektívnosť.

Aktuality a témy