Coriolis flödesmätning

Välj flödesmätarna i SITRANS FC Coriolis-serien för tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i praktiskt taget alla applikationer. Våra klassledande flödessystem drivs av kraftfull digital signalbehandling och tillhandahåller exakta multiparametermätningar av direkt massflöde, volymetriskt flöde, temperatur, densitet och fraktionsflöde som Brix och Plato.
Välj flödesmätarna i SITRANS FC Coriolis-serien för tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i praktiskt taget alla applikationer. Våra klassledande flödessystem drivs av kraftfull digital signalbehandling och tillhandahåller exakta multiparametermätningar av direkt massflöde, volymetriskt flöde, temperatur, densitet och fraktionsflöde som Brix och Plato.