Vänligen använd en annan webbläsare

"Det verkar som om du använder en webbläsare som inte stöds fullt ut. Observera att webbplatsen kanske visas felaktigt med begränsad användbarhet. För den bästa upplevelsen rekommenderar vi att du hämtar den senaste versionen av en webbläsare som stöds:"

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Fortsätt med aktuell webbläsare

Funktionshyra

image

Med allt-i-ett – på samma faktura

Med funktionshyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet.

Ring oss idag! 090-200 20 00
Bli kontaktad!

Funktionshyra med allt-i-ett på samma faktura

Servicekostnaden ingår i hyran

  • Hela funktionen är samlad på en och samma faktura.
  • Hyresavgiften är fullt avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
  • Många verksamheter förändras och måste byta/uppgradera utrustning innan avtalstiden löpt ut. Det är då enkelt att inom ramen för avtalet förändra       produkterna. l detta läge sköter din leverantör allting åt dig och du har endast betalt hyra för den tid du nyttjat utrustningen.
  • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den utrustning som verkligen behövs till en kostnad er plånbok mår bra av. 
  • Du behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
  • Det är möjligt att säsongsanpassa hyresavgiften för att bättre harmonisera med intäktsflödet. Den juridiska äganderätten till hyrd utrustning ligger hos   Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har du som hyrestagare rätt att förlänga avtalet eller helt enkelt återlämna utrustningen.

 

Funktionsavtal fungerar på samma sätt som Hyra med skillnaden att man "bakar in" serviceavgifter i totalbeloppet per månad. Fördelen är att kostnader för grundhyra och service/underhåll kommer på en och samma faktura.

 

Helt enkelt, enkelt!

Funktionshyra; Helt enkelt, enkelt!

Funktionshyra; Helt enkelt, enkelt!

Kontakta vår säljavdelning

Våra experter hjälper dig!

Vår kunniga personal hjälper dig att hitta den bästa finansieringslösningen vare sig du själv ska investera eller är leverantör av utrustningen.

Kontakt telefon: 090-200 20 00
Kontakta oss