Desigo Control Point

Det integrerade systemet för fastighetsautomation

Desigo Control Point är designad för olika funktioner i en byggnad och underlättar för både driftpersonal och slutanvändare att hantera klimat (värme, ventilation och kyla), belysning och solskydd i små eller medelstora fastigheter.

 

Desigo Control Point ingår i Siemens Desigofamilj, och kan användas som ett eget system men även som komplement till Desigo CC - vårt multidisciplinära fastighetsautomationssystem.

Produktinformation

För olika användarbehov

Desigo Control Point är designad för drift och övervakning av värme, kyla, ventilation, belysning och solskydd.
Oavsett om det gäller att maximera komforten i rummet, styra och övervaka ventilationen eller indikera byggnadens data är Desigo Control Point den enkla lösningen.

Desigo Control Point i praktiken

Funktionalitet

Desigo Control Point – produktportföljen

Nyckelfunktioner

Från övergripande fastighetsövervakning till rumsklimatstyrning: Desigo Control Point ger dig en flexibel, skalbar och lättanvänd lösning för alla dina behov.

Vill du veta mer?

Kontakta produktchef Per Melander, och prata möjligheter med Desigo Control Point.