Contact us

Mogućnosti za dodatnu uštedu

Siemens nudi celovita rešenja za energetsku efikasnost zgrada i stanova. Pored merača nudi i sisteme za automatizaciju doma ili poslovnih prostorija kao i sisteme regulacije i automatizacije zgrada.