Daljinsko očitavanje će biti zakonska obaveza!

Nova evropska direktiva o evropskoj efikasnosti nalaže da svaki novi delitelj koji bude postavljen nakon 25. oktobra 2020. mora omogućiti daljinsko očitavanje, a to će od 2027. nadalje važiti za sve.