Contact us

Transformarea digitală și managementul sustenabil al rețelelor de apă

Schimbările climatice, urbanizarea și poluarea tot mai mare a mediului reprezintă provocări majore pentru rețelele de apă. În conformitate cu obiectivele ONU, ne angajăm să sprijinim sectorul apei pentru a permite o aprovizionare durabilă cu apă și eliminarea apelor uzate.
Schimbările climatice, urbanizarea și poluarea tot mai mare a mediului reprezintă provocări majore pentru rețelele de apă. În conformitate cu obiectivele ONU, ne angajăm să sprijinim sectorul apei pentru a permite o aprovizionare durabilă cu apă și eliminarea apelor uzate.