Użyj innej przeglądarki

Wygląda na to, że używasz przeglądarki, która nie jest w pełni obsługiwana. Mogą wystąpić ograniczenia w wyświetlaniu strony i jej funkcjonalności. W związku z tym sugerujemy ściągniecie najnowszej wersji obsługiwanej przeglądarki:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

kontynuuj wykorzystując obecną przeglądarkę

Bezpieczna praca szaf sterowniczych

Prosta optymalizacja termiczna

Zbyt wysoka temperatura może znacznie skrócić żywotność komponentów szafy. Dlatego weryfikacja wzrostu temperatury jest niezbędna i wymagana przez normę IEC 61439-1. Odpowiednie narzędzia firmy Siemens zapewniają kompleksową pomoc w tym zakresie.

Podstawowe informacje: łatwo dostępne dane o stratach mocy komponentów szafy

Wartości dotyczące strat mocy komponentów w szafie sterowniczej są ważnymi danymi, które wymagane są do uzyskania optymalnego projektu. Informacje te służą do określenia rozmiaru szafy oraz doborze chłodzenia. Dane te umożliwiają również przeprowadzenie analizy ryzyka, w odniesieniu do wzrostu temperatur.

Siemens udostępnia zestawienia danych o stratach mocy urządzeń w czytelnej tabeli Excel, a także w darmowym narzędziu do obliczeń termicznych SIMARIS therm. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu w procesie weryfikacji termicznej.

Skorzystaj z fachowej wiedzy na temat norm i produktów związanych z optymalizacją termiczną w przemysłowych szafach sterowniczych.

Weryfikacja wzrostu temperatury w czterech prostych krokach

Bezpłatne narzędzie SIMARIS therm zawiera prawie 30 000 sprawdzonych danych dotyczących strat mocy w obudowach i urządzeniach firmy Siemens. Oprócz produktów firmy Siemens SIMARIS therm umożliwia uwzględnienie w obliczeniach urządzeń i obudów innych producentów.

 

image

 

Najważniejsze informacje:

  • Szybki wybór wstępnie zdefiniowanych obudów i urządzeń oraz łatwe wprowadzanie zmian na każdym etapie projektowania
  • Weryfikacja zespołów rozdzielnic i sterownic zgodnie z zapisanymi danymi dotyczącymi strat mocy
  • Stworzenie certyfikatu jako dowodu obliczenia wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 61439-1, dodatek 2; IEC 60204-1; itp.
  • Program całkowicie darmowy

Systemy wentylacji i klimatyzacji SIVACON 8MR

image

System wentylacji i klimatyzacji SIVACON 8MR zapewnia sprawne działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w szafie, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zapobiega skraplaniu i uszkodzeniom spowodowanym przez mróz oraz chroni przed skutkami nieprawidłowego działania sprzętu. Oferta obejmuje zarówno wentylatory filtrów, urządzenia chłodzące i grzejniki, jak i termostaty.

image

Energooszczędne komponenty

Nasze innowacyjne komponenty do szaf sterowniczych zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej i w rezultacie są mniej stratne. Zmniejszają koszty poboru energii elektrycznej, jednocześnie redukując ciepło powstające w szafie.

 

Aby umożliwić szybkie obliczanie wzrostu temperatury zgodnie z normami, dane komponentów Siemens są przechowywane w bezpłatnym narzędziu SIMARIS therm.

Więcej informacji

Standardy i wytyczne

IEC 61439-1/2

Nowe regulacje w dyrektywach z serii IEC-61439 dotyczą limitów temperatury zespołów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Zgodnie z normą DIN EN (IEC) 61439, limity wzrostu temperatury muszą być dostarczone i udokumentowane podczas weryfikacji projektu. Może to być wynikiem własnych obliczeń – lub obliczeń dostarczonych przez bezpłatne narzędzie SIMARIS therm.

 

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Europejska dyrektywa niskonapięciowa określa analizę i ocenę ryzyka w ramach procedury zgodności. W przewodniku CENELEC 32 dodatek A zawiera wpływ temperatury na materiały i komponenty.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o narzędziu SIMARIS therm
Pobierz broszurę

Wydajność w procesach optymalizacji cieplnej

Obliczanie wzrostów temperatury w szafach sterowniczych

SIMARIS therm pozwala łatwo zweryfikować i ocenić wzrost temperatury w zestawach rozdzielnic i sterownic, określając temperaturę otoczenia i wybierając odpowiednie komponenty szaf. Weryfikacja wzrostu temperatury jest wymagana przez normy i ma znaczny wpływ na żywotność urządzeń w szafie sterowniczej.

Darmowe narzędzie do obliczania wzrostów temperatury
Pobierz SIMARIS therm