Informacje

Rozdzielnica rozdziału pierwotnego w izolacji gazowej

Rozdzielnice wyłącznikowe typu NXPLUS C stanowią fabrycznie gotowe, certyfikowane instalacje z metalowym okapturzeniem, izolowane za pomocą SF6, z grodziami metalowymi do zastosowań z pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbiorczych, do montażu wnętrzowego.

image
 • Do 38 kV, 31,5 kA, 2500 A szyna zbiorcza, 2500 A odgałęzienie
 • Metalowa obudowa
 • Pojedynczy system szyn zbiorczych
 • Izolowana gazem
 • Hermetycznie zamknięta
 • Fabrycznie złożona, testowana zgodnie z IEC 62 271-200
 • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 62 271-100, -200

  Korzyści klienta:
      - Bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność
      - Bezpieczeństwo personelu
      - Niezależność od środowiska
      - Kompaktowość
      - Wykonanie bezobsługowe
      - Opłacalność kosztowa, ekologia

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe
 kV
7.2 
12 
 15
17.5
24
27
36
38
Częstotliwość znamionowa Hz
50, 60 50, 60 50, 60
50, 60
50, 60 50, 60
50, 60
50, 60
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV
20 (32)  28 (42)
36 38 50 70 70 70
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe
kV
60  75
95 95 125 150 170 170
Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały, 3s kA 31.5
31.5
31.5
31.5
25 25 25 25
Znamionowy prąd udarowy 50 Hz, 60 Hz
kA
80, 82  80, 82 
80, 82 
80, 82 
63, 65 63, 65 63, 65 63, 65
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
kA
31.5
31.5
31.5
31.5
25 25 25 25
Znamionowy zwarciowy prąd załączalny
kA 80, 82
80, 82
80, 82
80, 82
63, 65 63, 65 63, 65 63, 65
Znamionowy prąd roboczy szyny zbiorczej 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250


 
1250


 
1250


 
Znamionowy prąd roboczy odgałęzienia
A

 
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250630
800
1000
1250630
800
1000
1250Stopień ochrony - obwód pierwotny
Stopień ochrony - obudowa 
  IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Wymiary
- Szerokość

- Głębokość
- Wysokość

mm

mm
mm

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250
Klasyfikacja wg IEC 62271-200
 
Klasa rodzaju przegród: PM (metallic partition - z grodziami metalowymi)
Kategoria dyspozycyjności eksploatacyjnej:
- pola z bezpiecznikami mocy
- pola bez bezpieczników mocy
- pola pomiarowego w izolacji powietrznej

LSC 2
LSC 2
LSC 1
Dostępność do przedziałów (okapturzenie):
- Przedział szyn zbiorczych:
- Przedział aparatów łączeniowych:
- Szafa NN:
- Przedział przyłączy kablowych: 
  bez bezpieczników mocy
  z bezpiecznikami mocy

Zależna od narzędzi
Brak dostępu
Zależna od narzędzi

Zależna od narzędzi
Sterowana blokadą i zależna od narzędzi
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
 
Określenie klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny IAC dla
- Montażu przyściennego
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV:
  24 kV, 27 kV, 36 kV, 38 kV:
- Montażu wolnostojącego
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV:
  24 kV, 27 kV, 36 kV, 38 kV: 


IAC A FL 31.5 kA, 1s
IAC A FL 25 kA, 1s

IAC A FLR 31.5 kA, 1 s
IAC A FLR 25 kA, 1s
Stopień dostępności A


- F
- L
- R
Rozdzielnica w zamkniętym obiekcie elektrycznym,
dostęp "tylko dla upoważnionego personelu"
(wg IEC 62271-200)
Strona czołowa
Powierzchnie boczne
Strona tylna (przy montażu wolnostojącym)
Prąd probierczy  25 kA, 31.5 kA
Czas trwania testu  1s 
image
 • Do 24 kV, 25 kA, 2500 A szyna zbiorcza, 1250 A odgałęzienie
 • Metalowa obudowa
 • Podwójny system szyn zbiorczych
 • Izolowana gazem
 • Hermetycznie zamknięta
 • Fabrycznie złożona, testowana zgodnie z IEC 62 271-200
 • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 62 271-100, -200

  Korzyści klienta:
      - Bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność
      - Bezpieczeństwo personelu
      - Niezależność od środowiska
      - Kompaktowość
      - Wykonanie bezobsługowe
      - Opłacalność kosztowa, ekologia

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe
 kV
7.2 
12 
 15
17.5
24
Częstotliwość znamionowa Hz
50/60 50/60 50/60
50/60
50/60
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV
20  28(42)
36 38 50
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe
kV
60  75(95)
95 95 125
Znamionowy prąd udarowy
kA 63/65  63/65 63/65 63/65 63/65 
Znamionowy zwarciowy prąd załączalny
kA
63  63
63
63 63
Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały, 3 s kA
25  25 25 25 25
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
kA 25 25 25 25 25
Znamionowy prąd roboczy szyny zbiorczej
2500  2500
2500 2500 2500
Znamionowy prąd roboczy odgałęzienia
1250  1250 1250 1250 1250
Stopień ochrony - obwód pierwotny
Stopień ochrony - obudowa 
  IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Wymiary
- Szerokość
- Głębokość
- Wysokość

mm
mm
mm

600
2370
2250 

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250
Klasyfikacja wg IEC 62271-200
 
Klasa rodzaju przegród: PM (metallic partition - z grodziami metalowymi)
Kategoria dyspozycyjności eksploatacyjnej pól:
LSC 2
Dostępność do przedziałów (okapturzenie):
- Przedział szyn zbiorczych:
- Przedział aparatów łączeniowych:
- Szafa NN:
- Przedział przyłączy kablowych:  

Zależna od narzędzi
Brak dostępu
Zależna od narzędzi
Zależna od narzędzi 
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
 
Określenie klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny IAC dla
- Montażu wolnostojącego 

IAC A FLR 25 kA, 1s  
Stopień dostępności A


- F
- L
- R
Rozdzielnica w zamkniętym obiekcie elektrycznym,
dostęp "tylko dla upoważnionego personelu"
(wg IEC 62271-200)
Strona czołowa
Powierzchnie boczne
Strona tylna (przy montażu wolnostojącym)
Prąd probierczy
25 kA
Czas trwania testu
1s 

Pobieranie

Skorzystaj z naszych usług

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. +48 (22) 870 9130