Wyłączniki typu "Live tank"

image
Ponad
1

wyłączników typu "live tank" w użyciu w 140 krajach


do zastosowan od 72.5 kV do 800 kV, do 80 kA.

Przegląd

Przegląd naszych wyłączników typu "live tank"

Oferujemy wyłączniki "live tank" do zastosowań od 72.5 kV do 800 kV, do 80 kA. W zależności od wymagania można wybrać wyłączniki do pracy trójbiegunowej (1 napęd na 3 bieguny) lub jednobiegunowej (3 napędy na 3 bieguny), a także izolatory porcelanowe lub kompozytowe. Nasze wyłączniki typu "live tank" są odpowiednie do wszystkich typów zastosowania, w ekstremalnych temperaturach po regiony narażone na trzęsienia ziemi. W tego typu wyłącznikach komora gaszeniowa nie jest uziemiona podczas działania – jest narażona na wysokie napięcie.

Główne cechy:

 • Do zastosowań od 72.5 kV do 800 kV, do 80 kA
 • Sprężynowy mechanizm napędowy (3AP) lub napęd elektrohydrauliczny (3AT)
 • Komora gaszeniowa samosprężna (≤ 245 kV) lub termoekspansyjna (≥ 245 kV)
 • Dostępne do pracy jedno- lub trójbiegunowej
 • Odpowiednie do temperatur od -60 do +55°C
 • Dostępne z izolatorami porcelanowymi lub kompozytowymi
 • Wytrzymałość sejsmiczna do 0.3 g lub 0.5 g
 • Stopień wycieku gazu mniejszy niż 0.1 % rocznie 
 • Badania typu zgodnie z najnowszymi normami międzynarodowymi

Zalety:

 • Łatwa instalacja i uruchomienie: tylko kilka podzespołów
 • Inspekcja po 12, a konserwacja po 25 latach
 • Gwarantowane 10,000 operacji łączeniowych
 • Żywotność do 50 lat
 • Ponad 107,000 dostarczonych wyłączników na całym świecie świadczy o najlepszych praktykach i latach doświadczenia
 • Minimalne koszty transportu

Rodzina produktów "live tank"

image

Wyłączniki 3AP od 72.5 kV do 800 kV

Nasze wyłączniki wysokiego napięcia typu "live tank" są dostępne do pracy trójbiegunowej ze wspólną bazą (FG), jednobiegunowej ze wspólną bazą (FE) lub jednobiegunowej z oddzielnymi bazami (FI). Wyłączniki 3AP1 do 300 kV są wyposażone w jedną komorę gaszeniową na biegun, natomiast 3AP2 do 550 kV posiadają dwie komory gaszeniowe. Wyłączniki mogą być wyposażone w opcjonalne rezystory zamykające (3AP3) do zastosowań od 362 kV do 550 kV. 3AP4 posiada 4 komory próżniowe na biegun i na zapytanie może być dostarczony z rezystorami zamykającymi (3AP5).

Dane techniczne

 
 
3AP1
3AP2/3
3AP4/5
Napięcie znamionowe kV 72,5 123 145 170 245 300 420 550 800
Liczba komór gaszeniowych na biegun   1 2 4
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV 140 230 275 325 460 460 610 800 830
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe / min
kV 325 550 650 750 1050 1050 1425 1550 2100
Znamionowe wytrzymywane łączeniowe napięcie udarowe
kV - 850 1050 1175 1425
Znamionowy prąd roboczy, do
A 2500 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000
Znamionowy zwarciowy prąd wyłączalny, do
kA 40 40 40 40 63 40 80 63 63
Zakres temperatury
oC
-60 do +55
Znamionowa sekwencja łączeniowa
  O - 0,3 s - CO - 3 min - CO lub CO - 15 s - CO
Znamionowy czas wyłączenia   3 cykle 2 cykle
Częstotliwość znamionowa
Hz 50 lub 60
Konserwacja po   25 latach
image

Wyłącznik 3AT z systemem podwójnej dyszy

Wyłącznik 3AT z systemem podwójnej dyszy jest przeznaczony do zastosowań specjalnych, takich jak przerwanie bez ponownego załączenia niskich prądów indukcyjnych i pojemnościowych i wyłączenie wszystkich typów zwarć do 80 kA, a także do zastosowań HVDC.

Dane techniczne

 
 
3AT2/3
3AT4/5
Napięcie znamionowe kV 245 300 362 420 550 362 420 550 800
Liczba komór gaszeniowych na biegun
  2 4
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV 460 460 520 610 800 450 520 620 830
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe / min
kV 1050 1050 1175 1425 1550 1175 1425 1550 2100
Znamionowe wytrzymywane łączeniowe napięcie udarowe
kV - 850 950 1050 1175 950 1050 1175 1425
Znamionowy prąd roboczy, do A 4000
Prąd znamionowy wytrzymywany krótkotrwały (1s - 3s), do kA(rms) 80 63 63 63 63 80 80 63 63
Znamionowy zwarciowy prąd wyłączalny, do
kA 80 63 63 63 63 80 80 63 63
Zakres temperatury
oC -25 do +50
Znamionowa sekwencja łączeniowa
  O - 0,3 s - CO - 3 min -CO lub CO - 15 s - CO
Znamionowy czas wyłączenia   2 cykle
Częstotliwość znamionowa Hz 50 lub 60
Konserwacja po   25 latach
image

Wyłącznik 3AV z technologią próżniową

Nowa generacja wyłączników wysokiego napięcia bazuje na ponad 40-letnim doświadczeniu w produkcji komór próżniowych średniego napięcia i ponad 5.5 miliona dostarczonych jednostek.

Siemens wprowadził tę sprawdzoną technologię do sieci energetycznych wysokiego napięcia powyżej 72.5 kV i od 2010 roku zdobywa doświadczenie w sieciach europejskich.

 

Najważniejsze cechy i zalety:

 

 • Technologia bazująca na 40 latach doświadczenia i 5.5 miliona dostarczonych komór próżniowych
 • Doskonałe do zastosowań w niskiej temperaturze  
 • Pełne badania typu zgodnie z międzynarodowymi normami
 • Bezobsługowość i niskie koszty operacyjne przez całą żywotność produktu dzięki niezawodnym komorom próżniowym
 • Brak emisji CO2e (ekwiwalent)
 • Medium łączeniowe (próżnia) o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) = 0
 • Brak emisji CO2e podczas pracy, konserwacji lub recyklingu
 • Brak kosztów emisji lub kompensacji emisji przez całą żywotność produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
kV
72.5
145
Vs. wyłącznik SF6 145 kV
Liczba gwarantowanych operacji przy znamionowym wytrzymywanym prądzie krótkotrwałym (40 kA)   30 30 10-12
Liczba komór próżniowych na biegun   1 1 1
Znamionowy czas wyłączenia   2cycle (50 Hz) 2cycle 3cycle
Prąd znamionowy ciągły, do A 3150 3150 3150
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały, do
kA 40 40 40
Prąd znamionowy zwarciowy wyłączalny, do
kA 40 40 40
Częstotliwość znamionowa Hz 50 / 60 50 50 / 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej kV 160 275 275
Znamionowe napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane kV 350 650 650
Czas trwania zwarcia s 3 3 3
Znamionowy wytrzymywany prąd szczytowy (2.7 p.u.) kA 108 108 108
Współczynnik pierwszego wyłączającego bieguna p.u. 1.5 / 1.3 1.5 / 1.3
1.5 / 1.3
Współczynnik napięcia przy wyłączaniu prądów pojemnościowych p.u. 1.7 1.4 1.4
Zakres temperatury °C -60 do +55 -60 do +55 -30 do +55
Czas do przeglądu   12 lat inspekcja wizualna
25 lat inspekcja wizualna
do 10,000 operacji przy 3150 A
12 lat inspekcja wizualna
25 lat inspekcja wizualna
do 10,000 operacji przy 3150 A
12 lat inspekcja wizualna
25 lat przegląd
do 6,000 operacji przy 3150 A
Czynnik izolacyjny   Syntetyczne powietrze Syntetyczne powietrze
SF6
Ilość SF6 / CO2 ekwiwalent/ Współczynnik globalnego ocieplenia   0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 9,2 kg / 209,760 kg / 209,760
image

Komory próżniowe

Siemens posiada ponad 40 lat doświadczenia w produkcji komór próżniowych średniego napięcia i dostarczył ponad 5.5 miliona sztuk.

Siemens wprowadził tę sprawdzoną technologię do sieci energetycznych wysokiego napięcia w 2010 roku. Hermetycznie zamknięte komory próżniowe są niezawodne i bezobsługowe.

 

 

Najważniejsze cechy i zalety:

Wysoka wydajność

 • Odpowiednie do częstych łączeń: duża liczba przerwań zwarć z doskonałymi charakterystykami łączeniowymi

Doskonałe do niskich temperatur

 • Czynnik łączeniowy nie skrapla się

 

Brak emisji CO2e (ekwiwalent)

 • Czynnik łączeniowy (próżnia) o współczynniku ocieplenia klimatu (GWP) = 0
 • Brak emisji CO2e podczas pracy, konserwacji lub recyklingu
 • Brak kosztów emisji lub kompensacji emisji przez całą żywotność