Blue is the new green

Blue is the new green
Elektrifisering av hele norskekysten

Om vi skal nå Paris-avtalens mål om å kutte verdens utslipp med 50 prosent, er vi nødt til å revolusjonere måten vi bruker energi på. Ett av målene for Norge er å elektrifisere sjøtransporten langs norskekysten.

 

Et mulighetsstudie fra Bellona og Siemens viser at syv av ti norske ferger vil være lønnsomme med elektrisk drift, og en omlegging vil spare miljøet for 100.000 tonn diesel i året. Siden verdens første elektriske bilferge ble sjøsatt i Sognefjorden i 2015 har markedet for elektriske ferger eksplodert.


På samme måte som Norge har banet vei for elektriske biler, skjer det nå en revolusjon på havet. Norge er ledende i dette området, og vi er litt stolte av den enorme interessen det har vært for slike løsninger fra det internasjonale markedet. 

 

Miljømessige gevinster ved batteri- eller hybriddrift av 7 ut av 10 norske ferger

  • CO2-utslipp reduseres med 300.000 tonn pr år
  • Dieselforbruket reduseres med 100.000 tonn pr år
  • NoX-utslippet reduseres med 8.000 tonn pr år

A "ferry tale"

Ampere: verdens første helelektriske bilferge

Det var en gang...

Tradisjonelt har fremdrift og kraftproduksjon i skip skjedd ved bruk av dieselmotorer og generatorer. Fra 1980-tallet har Siemens i Trondheim ledet an utviklingen med bruk av elektrisk fremdrift og nå energilagring med batterier i ferger og andre skip. Utviklingen har ført til betydelige utslippsreduksjoner og reduserte kostnader til energi, men også betydelig lavere vedlikeholdskostnader for redere.

 

I 1983 måtte dieselmotorene være på hele tiden, men i 1996 satte vi på en elektrisk generator og en elektrisk motor som driver propellen. Dette førte til 15-30 % reduksjon i drivstoff, og betydelig redusert vedlikehold.

 

I 2013 kom vår hybridløsning som innebar at vi kunne slå av dieselmotor og gå på batteri. Et viktig poeng her var også å ta toppbelastning i stedet for å gi mer gass. Dette var forløperen til verdens første helelektriske bilferge Ampere fra 2015.

Batterifabrikken i Trondheim

I sentrum av el-revolusjonen

image

Investerer 100 millioner kroner

Siemens satser stort på batterimarkedet i Norge, og investerer hele 100 millioner kroner på en ny batterifabrikk i Trondheim. For å optimalisere effektiviteten av produksjonen, er fabrikken helrobotisert. Robotene gjør alt fra å plukke komponenter rett fra pallen helt frem til slutt-testen. På denne måten kan vi produsere denne bærekraftige teknologien her i Norge. 

 

Allerede før fabrikken offisielt åpnet, var Trondheim i gang med å produsere de nye batteriene. Hovedfokuset til batterifabrikken er å produsere batterimoduler til offshore og marinemarkedet. Fabrikken er for et voksende marked herhjemme, men også for å betjene eksport utenfor Norges grenser. Vi er i startgropen for å foreta et gigantisk teknologiskifte for hele skipsflåten.

 

Et typisk oppsett for en elektrisk ferge er på 34 batteriskap med 306 batterimoduler, som tilsvarer 2 MWh.


Tekniske detaljer for batterifabrikken

  • 8 robotstasjoner
  • Produksjonen er helrobotisert
  • Kapasitet på 55 batterimoduler hver dag, per skift
  • En batterimodul inneholder 28 battericeller
  • Et batteriskap inneholder 9 moduler
  • Et typisk oppsett for en ferge er på 27 batteriskap, som tilsvarer 1600 kWh
  • Fabrikken har en årlig kapasitet på 3-400 MWh

 

Siemens batterifabrikk

Trondheim

Siemens batterifabrikk

Trondheim

Siemens batterifabrikk

Trondheim

Siemens batterifabrikk

Trondheim

Siemens batterifabrikk

Trondheim

Siemens batterifabrikk

Trondheim

Referenser

Batteriløsninger

Les og bli inspirert!

Slik nyter kunder godt av å samarbeide og inngå partnerskap med oss.

Sammen finner vi tilpassede løsninger, som gir muligheter for å skape verdi og investere i elektriske fremdriftssystemer.

I Lysgården er telefonen din nøkkel og navigatør i bygget
Finsk kjøpesenter sparte over 1 million kr i energikostnader
Väla kjøpesenter i Sverige vil produsere sin egen energi

Mulighetsstudie

Lønnsomt å elektrifisere 7 av 10 ferger

Av de totalt 180 fergene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av fergene til batteridrift og 43 ferger til hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av den norske fergeflåten. Det er hovedkonklusjonen i studie som Siemens har utført i samarbeid med Bellona.

Last ned hele mulighetsstudiet

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss

Har du spørsmål eller et prosjekt du vil hente inspirasjon til?