Contact us

Grid Edge - software voor energie en industrie

De Grid Edge (de rand van het stroomnet) is het nieuwe centrum van energiesystemen - het is waar de consument, de prosument en het intelligente net samenwerken. De manier waarop wij energie opwekken, verbruiken, opslaan en delen, is aan het veranderen. De belangrijkste aanjagers voor deze verandering zijn energie-efficiëntie, decentralisatie en het wereldwijde streven naar ontkoling: meer duurzaam…
Energie-automatisering
De Grid Edge (de rand van het stroomnet) is het nieuwe centrum van energiesystemen - het is waar de consument, de prosument en het intelligente net samenwerken. De manier waarop wij energie opwekken, verbruiken, opslaan en delen, is aan het veranderen. De belangrijkste aanjagers voor deze verandering zijn energie-efficiëntie, decentralisatie en het wereldwijde streven naar ontkoling: meer duurzaam…