Wijzigingen in NEN 2654-1:2018

Als erkend onderhoudsbedrijf is Siemens verplicht om onderhoud conform het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - Certificatieschema Onderhoud BMI versie 5.0 uit te voeren. Op 1 april 2019 is de nieuwe wettelijk verplichte norm voor beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties, de NEN 2654-1+C1:2018 nl (norm) én de CCV regeling versie 5.0 die hierop is gebaseerd, van kracht ge…
Als erkend onderhoudsbedrijf is Siemens verplicht om onderhoud conform het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) - Certificatieschema Onderhoud BMI versie 5.0 uit te voeren. Op 1 april 2019 is de nieuwe wettelijk verplichte norm voor beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties, de NEN 2654-1+C1:2018 nl (norm) én de CCV regeling versie 5.0 die hierop is gebaseerd, van kracht ge…