Contact us

Het Siemens eLogboek

De wet- en regelgeving is op het gebied van veiligheid drastisch veranderd. Met name op het gebied van ‘eigen verantwoordelijkheid zijn de veranderingen voor gebouweigenaren sterk toegenomen. Volgens de NEN2535 dienen bijvoorbeeld brandmeldinstallaties voorzien te zijn van een logboek waarin de werkelijke staat en de bedrijfstoestand van de brandmeldinstallatie inzichtelijk gemaakt wordt.
De wet- en regelgeving is op het gebied van veiligheid drastisch veranderd. Met name op het gebied van ‘eigen verantwoordelijkheid zijn de veranderingen voor gebouweigenaren sterk toegenomen. Volgens de NEN2535 dienen bijvoorbeeld brandmeldinstallaties voorzien te zijn van een logboek waarin de werkelijke staat en de bedrijfstoestand van de brandmeldinstallatie inzichtelijk gemaakt wordt.