Het Siemens eLogboek

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid drastisch veranderd. Met name op het gebied van ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn de veranderingen voor gebouweigenaren sterk toegenomen. Volgens de NEN2535 dienen brandmeldinstallaties bijvoorbeeld voorzien te zijn van een logboek waarin de werkelijke staat en de bedrijfstoestand van de brandmeldinstallatie inzichtelijk gem…
De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid drastisch veranderd. Met name op het gebied van ‘eigen verantwoordelijkheid’ zijn de veranderingen voor gebouweigenaren sterk toegenomen. Volgens de NEN2535 dienen brandmeldinstallaties bijvoorbeeld voorzien te zijn van een logboek waarin de werkelijke staat en de bedrijfstoestand van de brandmeldinstallatie inzichtelijk gem…