Contact us

Openbaar Meldsysteem (OMS)

Veel gebouwen hebben een brandmeldinstallatie met rookmelders die snel een brand kunnen detecteren en alarmeren. Een deel van deze gebouwen moet vanwege een verhoogd risico brandmeldingen automatisch naar de GMK (meldkamer brandweer, voorheen RAC) en/of PAC (Particuliere Alarm Centrale, van bijvoorbeeld Siemens) doormelden.
Veel gebouwen hebben een brandmeldinstallatie met rookmelders die snel een brand kunnen detecteren en alarmeren. Een deel van deze gebouwen moet vanwege een verhoogd risico brandmeldingen automatisch naar de GMK (meldkamer brandweer, voorheen RAC) en/of PAC (Particuliere Alarm Centrale, van bijvoorbeeld Siemens) doormelden.