Contact us

SIMATIC IPC127E

Vaak spreken machines van verschillende fabrikanten datatechnisch niet dezelfde taal, vooral wanneer ze niet op dezelfde technologische niveau zijn. Als een open platform voor het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens in de directe productie-omgeving, is de SIMATIC IPC127E een ultra-compacte en flexibele industriële PC die ook kan functioneren als een gateway tussen productie en de clou…
Vaak spreken machines van verschillende fabrikanten datatechnisch niet dezelfde taal, vooral wanneer ze niet op dezelfde technologische niveau zijn. Als een open platform voor het verzamelen, verwerken en overdragen van gegevens in de directe productie-omgeving, is de SIMATIC IPC127E een ultra-compacte en flexibele industriële PC die ook kan functioneren als een gateway tussen productie en de clou…